Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06194: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og plan- og bygningsloven (K) 2005 - 2023

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
17.06.2024 08:00
Omdisponering i alt:
dekar
Omdisponering av dyrka jord:
dekar
Omdisponering av dyrkbar jord:
dekar
Omdisponering av dyrka jord etter jordloven:
dekar
Omdisponering av dyrkbar jord etter jordloven:
dekar
Omdisponering av dyrka jord etter plan- og bygningsloven:
dekar
Omdisponering av dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven:
dekar
Omdisponering i alt:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrka jord:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrkbar jord:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrka jord etter jordloven:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrkbar jord etter jordloven:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrka jord etter plan- og bygningsloven:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven:
1.1-31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord for 2020 og 2021 er korrigert 17. mars 2023. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.