Kommunal forvaltning av landbruksarealer

06194: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og plan- og bygningsloven (K) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Omdisponering i alt:
dekar
Omdisponering av dyrka jord:
dekar
Omdisponering av dyrkbar jord:
dekar
Omdisponering av dyrka jord etter jordloven:
dekar
Omdisponering av dyrkbar jord etter jordloven:
dekar
Omdisponering av dyrka jord etter plan- og bygningsloven:
dekar
Omdisponering av dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven:
dekar
Referansetid
Omdisponering i alt:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrka jord:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrkbar jord:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrka jord etter jordloven:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrkbar jord etter jordloven:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrka jord etter plan- og bygningsloven:
1.1-31.12
Omdisponering av dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven:
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2018 er foreløpige tall
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken