Kommunal forvaltning av landbruksarealer

06193: Søknader om fritak fra boplikt etter konsesjonsloven og odelsloven (F) (avslutta serie) 2005 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.04.2010
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Søknader behandlet etter konsesjonslov og odelslov:
søknader
Søknader innvilget med tidsbegrenset fritak fra boplikt:
søknader
Søknader innvilget med varig fritak fra boplikt:
søknader
Søknader avslått:
søknader
Referansetid
Søknader behandlet etter konsesjonslov og odelslov:
1.1-31.12
Søknader innvilget med tidsbegrenset fritak fra boplikt:
1.1-31.12
Søknader innvilget med varig fritak fra boplikt:
1.1-31.12
Søknader avslått:
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken