Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

06147: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe. Bedrifter (avslutta serie) 2004 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.