Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

06145: Avløps- og renovasjonsvirksomhet. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2000 - 2007

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.