Kommunal forvaltning av landbruksarealer

06140: R. Landbruk - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2005 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Landbrukseiendommer:
Antall
Produktivt skogareal:
Dekar
Jordbruksbedrifter:
Antall
Jordbruksareal i drift:
Dekar
Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven:
Antall
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven innvilget helt eller delvis:
Antall
Innvilgede søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord behandlet etter jordloven i prosent av søknader i alt:
Prosent
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven som er avslått:
Antall
Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt:
Prosent
Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget med vilkår i prosent av søknader innvilget i alt:
Prosent
Antall søknader om deling av eiendom etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt:
Prosent
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Referansetid
Landbrukseiendommer:
1.1.
Produktivt skogareal:
1.1.
Jordbruksbedrifter:
1.1.
Jordbruksareal i drift:
1.1.
Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven:
1.1.
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven innvilget helt eller delvis:
1.1.
Innvilgede søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord behandlet etter jordloven i prosent av søknader i alt:
1.1.
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven som er avslått:
1.1.
Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt:
1.1.
Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget med vilkår i prosent av søknader innvilget i alt:
1.1.
Antall søknader om deling av eiendom etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken