Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06140: R. Landbruk - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2005 - 2016

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
15.03.2018 08:00
Landbrukseiendommer:
Antall
Produktivt skogareal:
Dekar
Jordbruksbedrifter:
Antall
Jordbruksareal i drift:
Dekar
Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven:
Antall
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven innvilget helt eller delvis:
Antall
Innvilgede søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord behandlet etter jordloven i prosent av søknader i alt:
Prosent
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven som er avslått:
Antall
Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt:
Prosent
Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget med vilkår i prosent av søknader innvilget i alt:
Prosent
Antall søknader om deling av eiendom etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt:
Prosent
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Landbrukseiendommer:
1.1.
Produktivt skogareal:
1.1.
Jordbruksbedrifter:
1.1.
Jordbruksareal i drift:
1.1.
Dyrka og dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven og etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven:
1.1.
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven innvilget helt eller delvis:
1.1.
Innvilgede søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord behandlet etter jordloven i prosent av søknader i alt:
1.1.
Antall søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven som er avslått:
1.1.
Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt:
1.1.
Antall søknader om nydyrking etter jordloven innvilget med vilkår i prosent av søknader innvilget i alt:
1.1.
Antall søknader om deling av eiendom etter jordloven innvilget i prosent av søknader i alt:
1.1.
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Landbrukseiendommer , Produktivt skogareal , Jordbruksbedrifter ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000