06139: G1. Konsern - Tannhelsetjenesten - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 71 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
ots@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, tannhelse, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Planlagte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
Prosent
Prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Barn og ungdom 3-18 år, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Ungdom 19-20 år, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Ungdom 19-20 år, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Andre prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Andre prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Voksent betalende klientell, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Voksent betalende klientell, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Hele befolkningen, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Hele befolkningen, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Avtalte årsverk
Avtalte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Avtalte årsverk
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig avtalt årsverk i kroner, konsern:
Kroner
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig utførte årsverk i kroner, konsern:
Kroner
Personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
Personer
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
Personer
Personer undersøkt/behandlet pr. off. avtalt tannlege- og tannpleierårsverk:
Personer
Prioriterte personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk:
Personer
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
Personer
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
Personer
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
Personer
Voksent betalende klientell undersøkt/beh. pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
Personer
Korr. bto driftsutg.,pasientbehandling,pr. person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
Kroner
Korr. bto driftsutg.,fellesfunksjoner,pr.person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner, konsern:
Kroner
5-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
Prosent
5-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
5-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
Prosent
12-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
Prosent
12-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
12-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
Prosent
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel behandlet med DMFT>9:
?
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 5-åring:
Tenner
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 12-åring:
Tenner
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 18-åring:
Tenner
SIC-indeks for 12-åringer:
?
12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
Andel ledige tannlegestillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
Prosent
Andel ledige tannpleierstillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
Prosent
Antall innbyggere per tannlegeårsverk:
Personer
Antall innbyggere per tannpleieårsverk:
Personer
Antall innbyggere per tannlegespesialist:
Personer
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, utdanningsnivå ialt:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, grunnskole:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, videregående utdanning:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, høgskole og universitetsutdanning:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, uoppgitt utdanning:
Prosent
Andel barn og unge 1-18 år som mottar tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8:
Prosent
Referansetid
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, tannhelse, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Planlagte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
1.1.
Prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Ungdom 19-20 år, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Ungdom 19-20 år, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Andre prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Andre prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Voksent betalende klientell, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Voksent betalende klientell, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Hele befolkningen, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Hele befolkningen, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Avtalte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig avtalt årsverk i kroner, konsern:
1.1.
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig utførte årsverk i kroner, konsern:
1.1.
Personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
1.1.
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
1.1.
Personer undersøkt/behandlet pr. off. avtalt tannlege- og tannpleierårsverk:
1.1.
Prioriterte personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk:
1.1.
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
1.1.
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
1.1.
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
1.1.
Voksent betalende klientell undersøkt/beh. pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
1.1.
Korr. bto driftsutg.,pasientbehandling,pr. person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
1.1.
Korr. bto driftsutg.,fellesfunksjoner,pr.person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner, konsern:
1.1.
5-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
1.1.
5-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
5-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
1.1.
12-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
1.1.
12-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
12-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel behandlet med DMFT>9:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 5-åring:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 12-åring:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 18-åring:
1.1.
SIC-indeks for 12-åringer:
1.1.
12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Andel ledige tannlegestillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Andel ledige tannpleierstillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Antall innbyggere per tannlegeårsverk:
1.1.
Antall innbyggere per tannpleieårsverk:
1.1.
Antall innbyggere per tannlegespesialist:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, utdanningsnivå ialt:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, grunnskole:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, videregående utdanning:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, høgskole og universitetsutdanning:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, uoppgitt utdanning:
1.1.
Andel barn og unge 1-18 år som mottar tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken