Tannhelsetenesta

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06139: G1. Konsern - Tannhelsetjenesten - nøkkeltall (F) (avslutta serie) 1999 - 2016

Othilde Skjøstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 479
15.03.2018 08:00
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
Prosent
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Brutto investeringsutgifter, tannhelse, pr. innbygger i kroner, konsern:
Kroner
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Planlagte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Årsverk
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
Prosent
Prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Barn og ungdom 3-18 år, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Ungdom 19-20 år, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Ungdom 19-20 år, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Andre prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Andre prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Voksent betalende klientell, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Voksent betalende klientell, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Hele befolkningen, andel under offentlig tilsyn:
Prosent
Hele befolkningen, andel undersøkt/behandlet:
Prosent
Avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Avtalte årsverk
Avtalte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
Avtalte årsverk
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig avtalt årsverk i kroner, konsern:
Kroner
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig utførte årsverk i kroner, konsern:
Kroner
Personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
Personer
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
Personer
Personer undersøkt/behandlet pr. off. avtalt tannlege- og tannpleierårsverk:
Personer
Prioriterte personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk:
Personer
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
Personer
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
Personer
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
Personer
Voksent betalende klientell undersøkt/beh. pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
Personer
Korr. bto driftsutg.,pasientbehandling,pr. person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
Kroner
Korr. bto driftsutg.,fellesfunksjoner,pr.person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
Kroner
Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner, konsern:
Kroner
5-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
Prosent
5-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
5-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
Prosent
12-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
Prosent
12-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
12-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
Prosent
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
Prosent
18-åringer, andel behandlet med DMFT>9:
?
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 5-åring:
Tenner
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 12-åring:
Tenner
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 18-åring:
Tenner
SIC-indeks for 12-åringer:
?
12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
Personer
Andel ledige tannlegestillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
Prosent
Andel ledige tannpleierstillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
Prosent
Antall innbyggere per tannlegeårsverk:
Personer
Antall innbyggere per tannpleieårsverk:
Personer
Antall innbyggere per tannlegespesialist:
Personer
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, utdanningsnivå ialt:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, grunnskole:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, videregående utdanning:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, høgskole og universitetsutdanning:
Prosent
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, uoppgitt utdanning:
Prosent
Andel barn og unge 1-18 år som mottar tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8:
Prosent
Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, i prosent av totale netto driftsutgifter, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Brutto investeringsutgifter, tannhelse, pr. innbygger i kroner, konsern:
1.1.
Planlagte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Planlagte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten:
1.1.
Prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Barn og ungdom 3-18 år, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Eldre,langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Ungdom 19-20 år, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Ungdom 19-20 år, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Andre prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Andre prioriterte personer, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Voksent betalende klientell, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Voksent betalende klientell, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Hele befolkningen, andel under offentlig tilsyn:
1.1.
Hele befolkningen, andel undersøkt/behandlet:
1.1.
Avtalte tannlegeårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Avtalte tannpleierårsverk (offentlig og privat) pr. 1000 innbyggere:
1.1.
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig avtalt årsverk i kroner, konsern:
1.1.
Korr. bto driftsutg. pr. offentlig utførte årsverk i kroner, konsern:
1.1.
Personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
1.1.
Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjen:
1.1.
Personer undersøkt/behandlet pr. off. avtalt tannlege- og tannpleierårsverk:
1.1.
Prioriterte personer under tilsyn pr. offentlig avtalt årsverk:
1.1.
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
1.1.
Prioriterte personer undersøkt/behandlet pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
1.1.
Voksent betalende klientell undersøkt/behandlet pr.offentlig avtalt årsverk:
1.1.
Voksent betalende klientell undersøkt/beh. pr.off.tannlege- og tannpl.årsverk:
1.1.
Korr. bto driftsutg.,pasientbehandling,pr. person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
1.1.
Korr. bto driftsutg.,fellesfunksjoner,pr.person undersøkt/behandlet i kr., konsern:
1.1.
Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner, konsern:
1.1.
5-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
1.1.
5-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
5-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
1.1.
12-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
1.1.
12-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
12-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt i løpet av året:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring:
1.1.
18-åringer, andel behandlet med DMFT>9:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 5-åring:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 12-åring:
1.1.
Gjennomsnittlig antall tenner med karieserfaring pr. 18-åring:
1.1.
SIC-indeks for 12-åringer:
1.1.
12 åringer - andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
18-åringer, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av de tre siste årene:
1.1.
Andel ledige tannlegestillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Andel ledige tannpleierstillinger, offentlig tannhelsetjeneste:
1.1.
Antall innbyggere per tannlegeårsverk:
1.1.
Antall innbyggere per tannpleieårsverk:
1.1.
Antall innbyggere per tannlegespesialist:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, utdanningsnivå ialt:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, grunnskole:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, videregående utdanning:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, høgskole og universitetsutdanning:
1.1.
Andel i befolkningen 21 år og over som mottar tannhelserefusjoner, uoppgitt utdanning:
1.1.
Andel barn og unge 1-18 år som mottar tannhelserefusjoner etter innslagspunkt 8:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter tannhelsetjenesten pr. innbygger i kroner, konsern , Netto driftsutgifter, fellesfunksjoner, pr. innbygger i kroner, konsern , Netto driftsutgifter, pasientbehandling, pr. innbygger i kroner, konsern ,

Valgt 1 av totalt 71

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 18

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAFK Landet , EAFKUO Landet uten Oslo , 0100 Østfold fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000