Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06138: R. Landbruk - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2005 - 2016

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
15.03.2018 08:00
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 innvilget helt eller delvis:
Antall
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 som er avslått:
Antall
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 i alt:
Antall
Dyrka jord godkjent omdisponert til boligområde etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til boligområde etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til boligområde etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til boligområde etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til golfbane etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til golfbane etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til golfbane etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til golfbane etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet landbruksområde etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet landbruksområde etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til skogplanting etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til skogplanting etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til LNFR der landbruk er utelukket etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til LNFR der landbruk er utelukket etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til LNFR spredt bosetting etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til LNFR spredt bosetting etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord godkjent omdisponert til kombinasjoner av hovedformål etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til kombinasjoner av hovedformål etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert etter jordloven:
Dekar
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter plan- og bygningsloven:
Dekar
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter jordloven:
Dekar
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter jordloven:
Dekar
Antall søknader om nydyrking innvilget uten vilkår:
Antall
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår:
Antall
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold:
Antall
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til kulturminne:
Antall
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til landskapsbildet:
Antall
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til friluftsliv:
Antall
Antall søknader innvilget med vilkår og med redusert areal som følge av miljøhensyn:
Antall
Antall søknader om nydyrking avslått:
Antall
Antall søknader om nydyrking i alt:
Antall
Omsøkt nydyrka areal:
Dekar
Godkjent nydyrka areal:
Dekar
Godkjent nydyrka areal registrert som A-område for biologisk mangfold:
Dekar
Godkjent nydyrka areal registrert som B-område for biologisk mangfold:
Dekar
Ikke godkjent nydyrka areal:
Dekar
Antall søknader om deling etter jordloven:
Antall
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget helt eller delvis:
Antall
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget helt eller delvis med formål tilleggsjord til annen landbrukseiendom:
Antall
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget av hensyn til bosettingen i området:
Antall
Antall søknader om deling etter jordloven avslått:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget uten vilkår i alt (unntatt nullgrensesaker og saker der søker ikke kan oppfylle boplikten):
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår gitt i medhold av konsesjonsloven §11:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om personlig boplikt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om upersonlig boplikt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven avslått:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven i alt, unntatt 0-grensesaker og saker der søker ikke kan oppfylle boplikten:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper innvilget:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper avslått:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i alt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9, der søker ikke kan oppfylle boplikten, innvilget uten vilkår:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår gitt i vedtak i medhold av §11:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om tilflytting på et senere tidspunkt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 i alt:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget uten vilkår i alt i perioden 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår gitt i medhold av konsesjonsloven §11 , 1.9.2017-31.12.2017:
?
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om personlig boplikt, 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt, 1.9.2017-31.12.017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven i perioden 1.9.2017-31.12.2017, avslått:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 i perioden 1.9.2017-31.12.2017, i alt:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i perioden 1.9.2017-31.12.2017, innvilget:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i perioden 1.9.2017-31.12.2017, avslått:
Antall
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i alt, i perioden 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår gitt i vedtak i medhold av §11. 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt. 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Søknader etter konsesjonsloven §9 i alt. 1.9.2017-31.12.2017:
Antall
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, innvilget i alt:
Antall
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, avslått:
Antall
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, i alt:
Antall
Antall søknader innvilget, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
Antall
Antall søknader avslått, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
Antall
Antall søknader i alt, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
Antall
Søknader innvilget med varig fritak fra driveplikten:
Antall
Avslåtte søknader om fritak fra driveplikten:
Antall
Totalt antall søknader om fritak fra driveplikten:
Antall
Antall vedtak om å gi pålegg etter jordloven ved mislighold av driveplikt:
Antall
Pålegg om bortleie:
Antall
Pålegg om skogplanting:
Antall
Pålegg om tiltak av hensyn til kulturlandskapet:
Antall
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1000 Kroner
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 innvilget helt eller delvis:
1.1.
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 som er avslått:
1.1.
Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 i alt:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til boligområde etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til boligområde etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til boligområde etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til boligområde etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til fritidsbebyggelse etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til næringsvirksomhet etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til offentlig/privat tjenesteyting etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet byggeområde etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til grønnstruktur etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til golfbane etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til golfbane etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til golfbane etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til golfbane etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til forsvarsformål etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til annet landbruksområde etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til annet landbruksområde etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til skogplanting etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til skogplanting etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til LNFR der landbruk er utelukket etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til LNFR der landbruk er utelukket etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til LNFR spredt bosetting etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til LNFR spredt bosetting etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert for bruk og vern av sjø og vassdrag etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord godkjent omdisponert til kombinasjoner av hovedformål etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord godkjent omdisponert til kombinasjoner av hovedformål etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert etter jordloven:
1.1.
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter plan- og bygningsloven:
1.1.
Dyrka jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter jordloven:
1.1.
Dyrkbar jord i alt godkjent omdisponert til andre formål enn landbruk etter jordloven:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget uten vilkår:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til biologisk mangfold:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til kulturminne:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til landskapsbildet:
1.1.
Antall søknader om nydyrking innvilget med vilkår ut fra hensynet til friluftsliv:
1.1.
Antall søknader innvilget med vilkår og med redusert areal som følge av miljøhensyn:
1.1.
Antall søknader om nydyrking avslått:
1.1.
Antall søknader om nydyrking i alt:
1.1.
Omsøkt nydyrka areal:
1.1.
Godkjent nydyrka areal:
1.1.
Godkjent nydyrka areal registrert som A-område for biologisk mangfold:
1.1.
Godkjent nydyrka areal registrert som B-område for biologisk mangfold:
1.1.
Ikke godkjent nydyrka areal:
1.1.
Antall søknader om deling etter jordloven:
1.1.
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget helt eller delvis:
1.1.
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget helt eller delvis med formål tilleggsjord til annen landbrukseiendom:
1.1.
Antall søknader om deling etter jordloven innvilget av hensyn til bosettingen i området:
1.1.
Antall søknader om deling etter jordloven avslått:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget uten vilkår i alt (unntatt nullgrensesaker og saker der søker ikke kan oppfylle boplikten):
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår gitt i medhold av konsesjonsloven §11:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om personlig boplikt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om upersonlig boplikt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven avslått:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven i alt, unntatt 0-grensesaker og saker der søker ikke kan oppfylle boplikten:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper innvilget:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper avslått:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i alt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9, der søker ikke kan oppfylle boplikten, innvilget uten vilkår:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår gitt i vedtak i medhold av §11:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om tilflytting på et senere tidspunkt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 i alt:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget uten vilkår i alt i perioden 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår gitt i medhold av konsesjonsloven §11 , 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven innvilget med vilkår om personlig boplikt, 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt, 1.9.2017-31.12.017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven i perioden 1.9.2017-31.12.2017, avslått:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 i perioden 1.9.2017-31.12.2017, i alt:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i perioden 1.9.2017-31.12.2017, innvilget:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i perioden 1.9.2017-31.12.2017, avslått:
1.1.
Søknader om konsesjon fra aksjeselskaper i alt, i perioden 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår gitt i vedtak i medhold av §11. 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 innvilget med vilkår om upersonlig boplikt. 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Søknader etter konsesjonsloven §9 i alt. 1.9.2017-31.12.2017:
1.1.
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, innvilget i alt:
1.1.
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, avslått:
1.1.
Antall søknader etter konsesjonsloven §7, 0-grensesaker, i alt:
1.1.
Antall søknader innvilget, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
1.1.
Antall søknader avslått, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
1.1.
Antall søknader i alt, der slektskapsunntaket er satt ut av kraft:
1.1.
Søknader innvilget med varig fritak fra driveplikten:
1.1.
Avslåtte søknader om fritak fra driveplikten:
1.1.
Totalt antall søknader om fritak fra driveplikten:
1.1.
Antall vedtak om å gi pålegg etter jordloven ved mislighold av driveplikt:
1.1.
Pålegg om bortleie:
1.1.
Pålegg om skogplanting:
1.1.
Pålegg om tiltak av hensyn til kulturlandskapet:
1.1.
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 innvilget helt eller delvis , Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 som er avslått , Søknader om omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord etter jordloven §9 og 12 i alt ,

Valgt 1 av totalt 122

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000