Landbruksundersøkinga

Til toppen
06122: Jordbruksbedrifter med ulike typar traktor/motorslåmaskin (F) 2005 - 2013
Sist endret
09.02.2015
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med firehjulstraktorar:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med tohjulstraktorar/motorslåmaskinar:
bedrifter
Firehjulstraktorar:
traktorar
Tohjulstraktorar og motorslåmaskinar:
traktorar/slåmaskinar
Referansetid
Jordbruksbedrifter med firehjulstraktorar:
01.06
Jordbruksbedrifter med tohjulstraktorar/motorslåmaskinar:
01.06
Firehjulstraktorar:
01.06
Tohjulstraktorar og motorslåmaskinar:
01.06
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Tohjulstraktorar og motorslåmaskinar
Tal for 2013 inkluderar jordfresarar.

Brukerveiledning for statistikkbanken