06102: Foretak (1.1.) unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene, etter næring (SN2002), organisasjonsform og antall ansatte (K) (avslutta serie) 2001 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 359 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 37 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 62 Valgte

Søk

antall ansatte

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.05.2009
Kontakt
Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Referansetid
Foretak:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken