Familier og husholdninger

Til toppen

06095: Personer 18 år og over i privathusholdninger som lever/ikke lever i par etter alder 2005 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

En omlegging har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 og seinere er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen. Tall for bydeler er lagt inn for årene fra og med 2005.
samlivsform
I par, gift
Inkluderer registrerte partnere. Tall for samboere er rettet for årene 2014-2017. 4.12.2017

Brukerveiledning for statistikkbanken