Familier og husholdninger

06092: Par i privathusholdninger, etter samlivsform og antall barn i familien 2005 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

samlivsform Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Kåre Vassenden, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5294
kva@ssb.no

Måleenhet
Par:
par
Referansetid
Par:
1. januar
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Gifte par inkluderer registrerte partnere. Tall for samboere er korrigert for årgangene 2014-2017 4.12.2017
I denne tabellen er barn (ugifte hjemmeboende) 18 år og over holdt utenfor ved gruppering av par. Par som har barn bare i alderen 18 år og over, er derfor regnet som par uten barn.

Brukerveiledning for statistikkbanken