Skatt for personer

Til toppen
06055: Skattefradrag for boligparing for ungdom, etter størrelsen på bruttoinntekt. Antall bosatte personer 17 år og eldre og gjennomsnittlig skattefradrag (avslutta serie) 2003 - 2012
Sist endret
14.11.2013
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med boligsparing:
personer
Gjennomsnittlig skattefradrag (kr):
kr
Referansetid
Antall personer med boligsparing:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
bruttoinntektsintervall
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1


Totalt 11 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Medrekna skattetillegg for broten sparekontrakt BSU.

Brukerveiledning for statistikkbanken