Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Prisindeks for brukte boliger

06035: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (K) 2002 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

boligtype Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.01.2018
Kontakt
Inger Jorun Monsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 40811404
ijm@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5202
mta@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr):
kr
Antall boligomsetninger:
omsetninger
Målemetode
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr):
Gjennomsnitt
Antall boligomsetninger:
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr):
Nei
Antall boligomsetninger:
Nei
Sesongjustert
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr):
Nei
Antall boligomsetninger:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prisen er pr. kvadratmeter primære rom (P-ROM). Presis def. Finnes i NS 3940.
Tall for 2009 og 2010 ble revidert 29.09.2011.
Tall for 1. kv. 2017, for Sør-Østlandet og hele landet, ble revidert 4. mai 2017.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken