Prisindeks for brukte boliger

Til toppen

06035: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (K) 2002 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 19

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisen er pr. kvadratmeter primære rom (P-ROM). Presis def. finnes i NS 3940.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

år

2019

Tallene for årene 2019 og 2020 når det gjelder småhus har blitt korrigert (09.06.2021).

2020

Tallene for årene 2019 og 2020 når det gjelder småhus har blitt korrigert (09.06.2021).