Prisindeks for brukte boliger

Til toppen

06035: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (K) 2002 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
boligtype
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 18


Valgfri variabel
Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Prisen er pr. kvadratmeter primære rom (P-ROM). Presis def. finnes i NS 3940.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken