Prisindeks for brukte boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06035: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (K) 2002 - 2022

Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
12.01.2023 08:00
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr):
kr
Antall boligomsetninger:
omsetninger
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 21

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 356

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisen er pr. kvadratmeter primære rom (P-ROM). Presis def. finnes i NS 3940.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

år

2019

Tallene for årene 2019 og 2020 når det gjelder småhus har blitt korrigert (09.06.2021).

2020

Tallene for 2020 når det gjelder 3001 Halden og 0301 Oslo ble korrigert 30.09.2021.

2020

Tallene for årene 2019 og 2020 når det gjelder småhus har blitt korrigert (09.06.2021).