Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

06027: G2. Introduksjonsordningen - grunnlagsdata (K) (avslutta serie) 2004 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Måleenhet
Mottakere av introduksjonsstønad:
Personer
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til introduksjonsordningen:
Kroner
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen:
Kroner
Lønnsutgifter funksjon 275 Introduksjonsordningen:
Kroner
Referansetid
Mottakere av introduksjonsstønad:
1.1.
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til introduksjonsordningen:
1.1.
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen:
1.1.
Lønnsutgifter funksjon 275 Introduksjonsordningen:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken