Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

06026: G2. Introduksjonsordningen - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2005 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 423
kkr@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
Kroner
Brutto investeringsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
Kroner
Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere:
Prosent
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
Kroner
Samlet utbetaling til introduksjonsstønad:
Kroner
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
Kroner
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder):
Måneder
Referansetid
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
1.1.
Brutto investeringsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
1.1.
Mottakere av introduksjonsstønad i prosent av antall innbyggere:
1.1.
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger:
1.1.
Samlet utbetaling til introduksjonsstønad:
1.1.
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned:
1.1.
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken