Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

Til toppen

06026: G2. Introduksjonsordningen - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2005 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000