Lønn

Til toppen

05999: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, etter yrke (avslutta serie) 2004 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Lederyrker , Akademiske yrker ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000