Strukturen i jordbruket

05988: Jordbruksbedrifter, etter brukartype (F) 1999 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.12.2018
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5507
bbj@ssb.no

Anne Bye Snellingen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5239
asb@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med personleg brukar:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt:
jordbruksbedrifter
Ansvarleg selskap:
jordbruksbedrifter
Aksjeselskap, institusjon o.l:
jordbruksbedrifter
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
31.07.
Jordbruksbedrifter med personleg brukar:
31.07.
Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt:
31.07.
Ansvarleg selskap:
31.07.
Aksjeselskap, institusjon o.l:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken