Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
05988: Jordbruksbedrifter, etter brukartype (F) 1999 - 2019
Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med personleg brukar:
jordbruksbedrifter
Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt:
jordbruksbedrifter
Ansvarleg selskap:
jordbruksbedrifter
Aksjeselskap, institusjon o.l:
jordbruksbedrifter
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
31.07.
Jordbruksbedrifter med personleg brukar:
31.07.
Jordbruksbedrifter med upersonleg brukar i alt:
31.07.
Ansvarleg selskap:
31.07.
Aksjeselskap, institusjon o.l:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken