Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05980: Jordbruksbedrifter, etter vekstar og gjennomsnittleg areal (F) 2000 - 2022

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
08.02.2023 08:00
Korn og oljevekstar (bedrifter):
bedrifter
Potet (bedrifter):
bedrifter
Eng til slått og beite (bedrifter):
bedrifter
Gjennomsnittleg areal, korn og oljevekstar (dekar):
dekar
Gjennomsnittleg areal, potet (dekar):
dekar
Gjennomsnittleg areal, eng og beite (dekar):
dekar
Korn og oljevekstar (bedrifter):
31.07.
Potet (bedrifter):
31.07.
Eng til slått og beite (bedrifter):
31.07.
Gjennomsnittleg areal, korn og oljevekstar (dekar):
31.07.
Gjennomsnittleg areal, potet (dekar):
31.07.
Gjennomsnittleg areal, eng og beite (dekar):
31.07.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 23

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000