Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

05980: Jordbruksbedrifter, etter vekstar og gjennomsnittleg areal (F) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Korn og oljevekstar (bedrifter):
bedrifter
Potet (bedrifter):
bedrifter
Eng til slått og beite (bedrifter):
bedrifter
Gjennomsnittleg areal, korn og oljevekstar (dekar):
dekar
Gjennomsnittleg areal, potet (dekar):
dekar
Gjennomsnittleg areal, eng og beite (dekar):
dekar
Referansetid
Korn og oljevekstar (bedrifter):
31.07.
Potet (bedrifter):
31.07.
Eng til slått og beite (bedrifter):
31.07.
Gjennomsnittleg areal, korn og oljevekstar (dekar):
31.07.
Gjennomsnittleg areal, potet (dekar):
31.07.
Gjennomsnittleg areal, eng og beite (dekar):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken