Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
05976: Personlege brukarar, etter kjønn og gjennomsnittsalder (F) 1999 - 2019
Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Personlege brukarar i alt:
personar
Personlege brukarar, menn:
personar
Personlege brukarar, kvinner:
personar
Gjennomsnittsalder, alle personlege brukarar:
gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder, menn:
gjennomsnittsalder
Gjennomsnittsalder, kvinner:
gjennomsnittsalder
Referansetid
Personlege brukarar i alt:
31.07.
Personlege brukarar, menn:
31.07.
Personlege brukarar, kvinner:
31.07.
Gjennomsnittsalder, alle personlege brukarar:
31.07.
Gjennomsnittsalder, menn:
31.07.
Gjennomsnittsalder, kvinner:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Førebelse tal for 2019.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken