Prisindeks for brukte boliger

Til toppen
05963: Selveierboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og antall omsetninger (K) 2006K1 - 2020K2
Sist endret
09.07.2020
Kontakt
Per Medby, Statistisk sentralbyrå
+47 902 41 127
pme@ssb.no

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
mta@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr):
kr
Antall boligomsetninger:
omsetninger
Referansetid
Gjennomsnittlig kvadratmeterpris (kr):
31.12.
Antall boligomsetninger:
Gjennomsnitt for kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
Må velges *
boligtype
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 58 Valgte 1


Totalt 110 Valgte 0

Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Prisen er pr. kvadratmeter primære rom (P-ROM). Presis def. finnes i NS 3940.
Tall for 2. kvartal 2019 småhus ble rettet 7. oktober 2019.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
kvartal
2020K1
Kommunetall ble publisert 27.4.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken