Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05944: Oljevirksomhet. Hovedtall for utvinning, tjenester og rørtransport, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 1991 - 2008

Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
26.06.2013 10:00
Sysselsatte:
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Vareinnsats (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
mill. kr
Avgifter (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte:
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Vareinnsats (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
31.12.
Avgifter (mill. kr):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000