Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen

05944: Oljevirksomhet. Hovedtall for utvinning, tjenester og rørtransport, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 1991 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring
Må velges *
region
Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

region


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel: Avgifter (mill. kr) , næring: 60.300 Rørtransport
Tall ble rettet 25. juni 2013 kl. 20:00

Brukerveiledning for statistikkbanken