Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

05944: Oljevirksomhet. Hovedtall for utvinning, tjenester og rørtransport, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 1991 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2013
Kontakt
Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Vareinnsats (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
mill. kr
Avgifter (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Sysselsatte:
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Vareinnsats (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
31.12.
Avgifter (mill. kr):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel: Avgifter (mill. kr) , næring: 60.300 Rørtransport
Tall ble rettet 25. juni 2013 kl. 20:00

Brukerveiledning for statistikkbanken