Skatt for selskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05913: Utenlandske sokkelselskaper. Inntekt og skatt (avslutta serie) 1998 - 2010

Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
21.12.2011 10:00
Sum inntekter (mill. kr):
mill. kr
Sum kostnader (mill. kr):
mill. kr
Nettoinntekt sokkel (mill. kr):
mill. kr
Underskudd til framføring fra tidligere år, konsernbidrag og andre inntekter/kostnad:
mill. kr
Allmenn inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
mill. kr
Selskaper:
selskaper
Selskaper i skatteposisjon:
selskaper
Sum inntekter (mill. kr):
31.12.
Sum kostnader (mill. kr):
31.12.
Nettoinntekt sokkel (mill. kr):
31.12.
Underskudd til framføring fra tidligere år, konsernbidrag og andre inntekter/kostnad:
31.12.
Allmenn inntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
31.12.
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12.
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
31.12.
Selskaper:
31.12.
Selskaper i skatteposisjon:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum inntekter (mill. kr) , Sum kostnader (mill. kr) , Nettoinntekt sokkel (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Skattlagt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, etter petroleumskattelova. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Selskaper i skatteposisjon

Etterskuddspliktige som har fått utlignet skatt eller har fradrag i skatt.