Skatt for selskaper

Til toppen

05913: Utenlandske sokkelselskaper. Inntekt og skatt (avslutta serie) 1998 - 2010

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum inntekter (mill. kr) , Sum kostnader (mill. kr) , Nettoinntekt sokkel (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Skattlagt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, etter petroleumskattelova. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Selskaper i skatteposisjon

Etterskotspliktige som har fått utlikna skatt eller har frådrag i skatt.