Skatt for selskaper

Til toppen

05913: Utenlandske sokkelselskaper. Inntekt og skatt (avslutta serie) 1998 - 2010

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum inntekter (mill. kr) , Sum kostnader (mill. kr) , Nettoinntekt sokkel (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 13

region


Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Skattlagt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, etter petroleumskattelova.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Selskaper i skatteposisjon
Etterskotspliktige som har fått utlikna skatt eller har frådrag i skatt.

Brukerveiledning for statistikkbanken