Skatt for selskaper

05913: Utenlandske sokkelselskaper. Inntekt og skatt (avslutta serie) 1998 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.12.2011
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Sum inntekter (mill. kr):
mill. kr
Sum kostnader (mill. kr):
mill. kr
Nettoinntekt sokkel (mill. kr):
mill. kr
Underskudd til framføring fra tidligere år, konsernbidrag og andre inntekter/kostnad:
mill. kr
Allmenn inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
mill. kr
Selskaper:
selskaper
Selskaper i skatteposisjon:
selskaper
Referansetid
Sum inntekter (mill. kr):
31.12.
Sum kostnader (mill. kr):
31.12.
Nettoinntekt sokkel (mill. kr):
31.12.
Underskudd til framføring fra tidligere år, konsernbidrag og andre inntekter/kostnad:
31.12.
Allmenn inntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
31.12.
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12.
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
31.12.
Selskaper:
31.12.
Selskaper i skatteposisjon:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Skattlagt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, etter petroleumskattelova.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Selskaper i skatteposisjon
Etterskotspliktige som har fått utlikna skatt eller har frådrag i skatt.

Brukerveiledning for statistikkbanken