Helse- og sosialpersonell

Til toppen
05847: Lege-, tannlege og optikerspesialister, etter kjønn, alder og spesialitet (avslutta serie) 2000 - 2008
Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Spesialistutdanninger i alt:
personer med spesialiteten
Personer etter hovedspesialitet:
personer
Sysselsatte i alle næringer etter hovedspesialitet:
personer
Sysselsatte i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
personer
Avtalte årsverk i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
årsverk
Referansetid
Spesialistutdanninger i alt:
31.12.
Personer etter hovedspesialitet:
31.12.
Sysselsatte i alle næringer etter hovedspesialitet:
31.12.
Sysselsatte i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
31.12.
Avtalte årsverk i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
spesialitet
Må velges *
alder
kjønn
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

spesialitet
Må velges *
alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
Spesialister som har mistet sin autorisasjon er ikke inkludert i tallene.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken