Helse- og sosialpersonell

05847: Lege-, tannlege og optikerspesialister, etter kjønn, alder og spesialitet (avslutta serie) 2000 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

spesialitet Velg minst en verdi

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.06.2009
Kontakt
Gunn Næringsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4566
gun@ssb.no

Måleenhet
Spesialistutdanninger i alt:
personer med spesialiteten
Personer etter hovedspesialitet:
personer
Sysselsatte i alle næringer etter hovedspesialitet:
personer
Sysselsatte i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
personer
Avtalte årsverk i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
årsverk
Referansetid
Spesialistutdanninger i alt:
31.12.
Personer etter hovedspesialitet:
31.12.
Sysselsatte i alle næringer etter hovedspesialitet:
31.12.
Sysselsatte i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
31.12.
Avtalte årsverk i helse- og sosialnæringer etter hovedspesialitet:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

For en nærmere omtale av kvaliteten på endringstallene mellom årgangene, se Om statistikken.
Spesialister som har mistet sin autorisasjon er ikke inkludert i tallene.
Årgangene 2005 og 2006 ble revidert april 2008 . For nærmere informasjon se 'Om statistikken'.

Brukerveiledning for statistikkbanken