05829: Avtalte årsverk i den private tannhelsetjenesten, etter utdanning (F) (avslutta serie) 2002 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

tannhelseutdanning

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2017
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk:
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

De offisielle årsverkstallene for den private tannhelsetjenesten baserer seg fra og med 2002 på registerbaserte personellopplysninger. Under produksjonen av den registerbaserte statistikken for 2004 er det gjort en del forbedringer i produksjonsopplegget. Tallene er også oppdatert for 2002 og 2003.
De offisielle årsverkstallene for den private tannhelsetjenesten baserer seg fra og med 2002 på registerbaserte personellopplysninger. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se .
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken