Til toppen

05828: Avtalte årsverk i offentlige tannhelsetjeneste, etter utdanning (F) (avslutta serie) 2003 - 2016

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
utdanning

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel

utdanning

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsverk totalt , Tannleger uten spesialitet , Tannlegespesialist ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

De offisielle årsverkstallene i den offentlige tannhelsetjenesten baserer seg fra og med 2003 på registerbaserte personellopplysninger. Under produksjonen av den registerbaserte statistikken for 2004 er det gjort en del forbedringer i produksjonsopplegget. Tallene er også oppdatert for 2003.
De offisielle årsverkstallene i den offentlig tannhelsetjenesten baserer seg fra og med 2003 på registerbaserte personellopplysninger. Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. For mer om forholdet mellom gammel og ny statistikk, se Nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken