Til toppen

05827: Utførte årsverk i offentlig tannhelsetjeneste, etter utdanning/yrke (F) (avslutta serie) 1992 - 2002

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
tannhelseutdanning

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1993 , 1994 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel

tannhelseutdanning

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Årsverk totalt , Tannlege m/årsverk 1620 t. , Tannlege A (m/årsverk 1282,5 t.) ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Skjemabaserte personellopplysninger. Kilde til og med år 2000: Statens helsetilsyn. Tannhelsetjenesten i Norge, Årsmelding.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken