Registrert avgang av store rovdyr

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05741: Store rovdyr. Tillatt felte og felte dyr under lisensfelling og kvotejakt (F) (avslutta serie) 2004-2005 - 2006-2007

Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 41 29 65 15
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
26.09.2007 10:00
Lisensfelling på bjørn, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på bjørn, felt:
rovdyr
Lisensfelling på ulv, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på ulv, felt:
rovdyr
Lisensfelling på jerv, tillatt felt:
rovdyr
Lisensfelling på jerv, felt:
rovdyr
Kvotejakt på gaupe, tillatt felt:
rovdyr
Kvotejakt på gaupe, felt:
rovdyr
Lisensfelling på bjørn, tillatt felt:
01.04-31.03.
Lisensfelling på bjørn, felt:
01.04-31.03.
Lisensfelling på ulv, tillatt felt:
01.04-31.03.
Lisensfelling på ulv, felt:
01.04-31.03.
Lisensfelling på jerv, tillatt felt:
01.04-31.03.
Lisensfelling på jerv, felt:
01.04-31.03.
Kvotejakt på gaupe, tillatt felt:
01.04-31.03.
Kvotejakt på gaupe, felt:
01.04-31.03.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foreløpige tall 2006/07
1) Tillatelse til kvotejakt på 6 gauper i Østfold, Akershus og Oslo (forvaltningsregion 4)
2) Tillatelse til kvotejakt på 14 gauper i Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder (forvaltningsregion 2)
3) Tillatelse til lisensfelling på 6 jerver i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (forvaltningsregion 1)
4) Tillatelse til kvotejakt på 37 gauper og lisensfelling på 6 jerver i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (forvaltningsregion 6)
5) Tillatelse til lisensfelling på 25 jerver i Troms og Finnmark (forvaltningsregion 8)
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.