Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt)

05727: Rolleinnehavere i personlig eide foretak, etter kjønn, næring (SN2002), organisasjonsform, antall ansatte og landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2004 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

næring

Totalt 16 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 3 Valgte

Søk

antall ansatte

Totalt 9 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.08.2008
Kontakt
Camilla Torp, Statistisk sentralbyrå
+47 90 59 09 37
cat@ssb.no

Måleenhet
Rolleinnehavere:
personer
Referansetid
Rolleinnehavere:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Foretak med kun juridiske personer (foretak) som rolleinnehavere, og foretak uten rolleopplysninger, er holdt utenfor denne statistikken.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken