Bruk av IKT i kommunene og fylkeskommunene (opphørt)

05687: Kommuner som samarbeider med andre kommuner på ulike IKT-oppgaver, etter type oppgave (prosent) (F) (avslutta serie) 2003 - 2005
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.12.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Utvikling av IT-strategi:
prosent
Hjemmeside/portal-fellesskap:
prosent
Etablering av IT-infrastruktur:
prosent
Utvikling eller anskaffelse av applikasjoner:
prosent
Drift av servere og/eller pc-miljøer:
prosent
IT-utdanning av brukere:
prosent
Brukerstøtte:
prosent
Kjøp av varer og tjenester via Internett:
prosent
Referansetid
Utvikling av IT-strategi:
31.12.
Hjemmeside/portal-fellesskap:
31.12.
Etablering av IT-infrastruktur:
31.12.
Utvikling eller anskaffelse av applikasjoner:
31.12.
Drift av servere og/eller pc-miljøer:
31.12.
IT-utdanning av brukere:
31.12.
Brukerstøtte:
31.12.
Kjøp av varer og tjenester via Internett:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken