05669: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp, etter destinasjon (avslutta serie) 2004K1 - 2010K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

destinasjon

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.03.2016
Kontakt
Renate Borsheim, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5042
rbo@ssb.no

Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Grensehandel (mill. kr):
mill. kr
Antall dagsturer (1 000):
1 000 turer
Referansetid
Grensehandel (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Antall dagsturer (1 000):
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken