Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05659: Hovedposter fra likningen for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, unntatt primærnæring. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2003

Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 81
Berit Haveråen, Statistisk sentralbyrå
+47 908 85 137
01.07.2005 10:00
Sum bruttoinntekt (kr):
kr
Lønn og pensjoner (kr):
kr
Næringsinntekt (kr):
kr
Nettoinntekt av fast eiendom (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Sum fradrag (kr):
kr
Minstefradrag og fradrag for faktiske utgifter (kr):
kr
Underskudd i næring og ved drift av fast eiendom (kr):
kr
Tidligere års underskudd i næring (kr):
kr
Gjeldsrenter (kr):
kr
Samlet personinntekt (kr):
kr
Personinntekt fra lønn og pensjoner (kr):
kr
Beregnet personinntekt fra næring (kr):
kr
Beregnet personinntekt fra primærnæring (kr):
kr
Beregnet personinntekt fra annen næring (kr):
kr
Beregnet personinntekt fra aksjeselskap og sykepenger for næringsdrivende (kr):
kr
Sum utlignet skatt (kr):
kr
Antall personlig næringsdrivende:
personer
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum bruttoinntekt (kr) , Lønn og pensjoner (kr) , Næringsinntekt (kr) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000