Inntekter, personlig næringsdrivende

05659: Hovedposter fra likningen for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, unntatt primærnæring. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

hovedinntektens art Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.07.2005
Kontakt
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 62
guc@ssb.no

Berit Haveråen, Statistisk sentralbyrå
+47 908 85 137
bhr@ssb.no

Måleenhet
Sum bruttoinntekt (kr):
kr
Lønn og pensjoner (kr):
kr
Næringsinntekt (kr):
kr
Nettoinntekt av fast eiendom (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Sum fradrag (kr):
kr
Minstefradrag og fradrag for faktiske utgifter (kr):
kr
Underskudd i næring og ved drift av fast eiendom (kr):
kr
Tidligere års underskudd i næring (kr):
kr
Gjeldsrenter (kr):
kr
Samlet personinntekt (kr):
kr
Personinntekt fra lønn og pensjoner (kr):
kr
Beregnet personinntekt fra næring (kr):
kr
Beregnet personinntekt fra primærnæring (kr):
kr
Beregnet personinntekt fra annen næring (kr):
kr
Beregnet personinntekt fra aksjeselskap og sykepenger for næringsdrivende (kr):
kr
Sum utlignet skatt (kr):
kr
Antall personlig næringsdrivende:
personer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken