Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

05659: Hovedposter fra likningen for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, unntatt primærnæring. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2003

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum bruttoinntekt (kr) , Lønn og pensjoner (kr) , Næringsinntekt (kr) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000