05656: Vanngebyrer. Satser for en standard bolig på 120 m² (kr). Gjennomsnitt (F) (avslutta serie) 2003 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.06.2007
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Årsgebyr ved stipulert forbruk:
kr
Gebyrsatser ved todelt gebyrordning - per m³ vannforbruk:
kr
Gebyrsatser ved todelt gebyrordning - fast del:
kr
Gebyrsatser ved målt forbruk - uten fastdel - per m³ vannforbruk:
kr
Gebyrsatser ved målt forbruk - uten fastdel - minimumsforbruk det må betales for:
Tilknytningsgebyr - lav sats:
kr
Tilknytningsgebyr - høy sats:
kr
Referansetid
Årsgebyr ved stipulert forbruk:
1.1-31.12
Gebyrsatser ved todelt gebyrordning - per m³ vannforbruk:
1.1-31.12
Gebyrsatser ved todelt gebyrordning - fast del:
1.1-31.12
Gebyrsatser ved målt forbruk - uten fastdel - per m³ vannforbruk:
1.1-31.12
Gebyrsatser ved målt forbruk - uten fastdel - minimumsforbruk det må betales for:
1.1-31.12
Tilknytningsgebyr - lav sats:
1.1-31.12
Tilknytningsgebyr - høy sats:
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken