Personer med flyktningbakgrunn

Til toppen

05647: Personer med fllyktningbakgrunn, etter alder og grupper av landbakgrunn (avslutta serie) 1998 - 2009

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landbakgrunn
alder
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0-5 år , 6-15 år , 16-19 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Betegnelsen 'flyktning' bruker en her om personer bosatt i Norge, som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner (familie medregnet), uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus (etter Genevèkonvensjonen). Barn som flyktningene har fått etter at de kom til Norge er ikke regnet med.

Brukerveiledning for statistikkbanken