Aktive jegere

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05634: Jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder 2007-2008 - 2022-2023

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
01.09.2023 08:00
Jegere som deltok på en eller flere former for jakt:
personer
Småviltjakt:
personer
Rypejakt:
personer
Harejakt:
personer
Hjorteviltjakt:
personer
Elgjakt:
personer
Hjortejakt:
personer
Villreinjakt:
personer
Rådyrjakt:
personer
Jegere som deltok på en eller flere former for jakt:
01.04-31.03
Småviltjakt:
01.04-31.03
Rypejakt:
01.04-31.03
Harejakt:
01.04-31.03
Hjorteviltjakt:
01.04-31.03
Elgjakt:
01.04-31.03
Hjortejakt:
01.04-31.03
Villreinjakt:
01.04-31.03
Rådyrjakt:
01.04-31.03
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jegere som deltok på en eller flere former for jakt , Småviltjakt , Rypejakt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007-2008 , 2008-2009 , 2009-2010 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter personer med norsk fødselsnummer inkludert nordmenn bosatt i utlandet. I perioden 1984/1985-1992/1993 ble statistikken beregnet ut fra oppgaver fra et representativt utvalg jegere. Fra 1993/1994 ble rapportskjema sendt til alle som betalte jegeravgift. I årene 1994/1995-1999/2000 ble det i tillegg sendt ut en utvalgsundersøkelse til dem som ikke rapporterte.
Fra og med 2000/2001 ble det innført gebyr for manglende rapportering. Fra og med dette året er det ikke beregnet noe tillegg for dem som ikke har rapportert.
For jaktåret 1991/1992 har det ikke blitt hentet inn tall for artene krikkand, brunakke, toppand, ærfugl, havelle, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv og storskarv.