05634: Jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder 2007-2008 - 2018-2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.08.2019
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Måleenhet
Jegere som deltok på en eller flere former for jakt:
personer
Småviltjakt:
personer
Rypejakt:
personer
Harejakt:
personer
Hjorteviltjakt:
personer
Elgjakt:
personer
Hjortejakt:
personer
Villreinjakt:
personer
Rådyrjakt:
personer
Referansetid
Jegere som deltok på en eller flere former for jakt:
01.04-31.03
Småviltjakt:
01.04-31.03
Rypejakt:
01.04-31.03
Harejakt:
01.04-31.03
Hjorteviltjakt:
01.04-31.03
Elgjakt:
01.04-31.03
Hjortejakt:
01.04-31.03
Villreinjakt:
01.04-31.03
Rådyrjakt:
01.04-31.03
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter personer med norsk fødselsnummer inkludert nordmenn bosatt i utlandet.
I perioden 1984/1985-1992/1993 ble statistikken beregnet ut fra oppgaver fra et representativt utvalg jegere. Fra 1993/1994 ble rapportskjema sendt til alle som betalte jegeravgift. I årene 1994/1995-1999/2000 ble det i tillegg sendt ut en utvalgsundersøkelse til dem som ikke rapporterte.
Fra og med 2000/2001 ble det innført gebyr for manglende rapportering. Fra og med dette året er det ikke beregnet noe tillegg for dem som ikke har rapportert.
For jaktåret 1991/1992 har det ikke blitt hentet inn tall for artene krikkand, brunakke, toppand, ærfugl, havelle, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv og storskarv.

Brukerveiledning for statistikkbanken