05594: Kommunalt disponerte boliger og omsorgsboliger, etter eieform (K) (B) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 443 Valgte

Søk

eierform

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.03.2017
Kontakt
Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
ehf@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Måleenhet
Kommunalt disponerte boliger:
boliger
Disponerte boliger (per 1 000 innbyggere):
per 1 000 innbyggere
Kommunale omsorgsboliger:
boliger
Disponerte omsorgsboliger (per 1 000 innbyggere):
per 1 000 innbyggere
Referansetid
Kommunalt disponerte boliger:
31.12.
Disponerte boliger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Kommunale omsorgsboliger:
31.12.
Disponerte omsorgsboliger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av ny bydelsinndeling for Oslo fra og med 01.01.04, er det brudd for tall på bydelsnivå fra 2003 til 2004, i tabellen for 'Kommunalt disponerte boliger og omsorgsboliger'.
Følgende kommuner er lagt inn med 2002- eller 2003-tall for 2004: 0119 Marker, 0420 Eidskog, 0926 Lillesand, 1141 Finnøy, 1233 Ulvik, 1234 Granvin, 1244 Austevoll, 1253 Osterøy, 1422 Lærdal, 1621 Ørland, 1711 Meråker, 1742 Grong, 1815 Vega, 1820 Alstahaug, 1842 Skjerstad, 1849 Hamarøy, 1850 Tysfjord, 1928 Torsken, 2020 Porsanger, 2022 Lebesby og 2023 Gamvik.
Totaltallet for Oslo kommune er basert på tall fra hver av bydelene + tall samlet inn for boliger som ikke faller inn under noen spesifik bydel. Tallene for Oslo kommune avviker derfor fra summen av bydelene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken