Kommunale boliger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05594: Kommunalt disponerte boliger og omsorgsboliger, etter eieform (K) (B) (avslutta serie) 2004

Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
06.03.2017 08:00
Kommunalt disponerte boliger:
boliger
Disponerte boliger (per 1 000 innbyggere):
per 1 000 innbyggere
Kommunale omsorgsboliger:
boliger
Disponerte omsorgsboliger (per 1 000 innbyggere):
per 1 000 innbyggere
Kommunalt disponerte boliger:
31.12.
Disponerte boliger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Kommunale omsorgsboliger:
31.12.
Disponerte omsorgsboliger (per 1 000 innbyggere):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0104 Moss (-2019) , 0105 Sarpsborg (1992-2019) ,

Valgt 0 av totalt 443

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av ny bydelsinndeling for Oslo fra og med 01.01.04, er det brudd for tall på bydelsnivå fra 2003 til 2004, i tabellen for 'Kommunalt disponerte boliger og omsorgsboliger'. Følgende kommuner er lagt inn med 2002- eller 2003-tall for 2004: 0119 Marker, 0420 Eidskog, 0926 Lillesand, 1141 Finnøy, 1233 Ulvik, 1234 Granvin, 1244 Austevoll, 1253 Osterøy, 1422 Lærdal, 1621 Ørland, 1711 Meråker, 1742 Grong, 1815 Vega, 1820 Alstahaug, 1842 Skjerstad, 1849 Hamarøy, 1850 Tysfjord, 1928 Torsken, 2020 Porsanger, 2022 Lebesby og 2023 Gamvik. Totaltallet for Oslo kommune er basert på tall fra hver av bydelene + tall samlet inn for boliger som ikke faller inn under noen spesifik bydel. Tallene for Oslo kommune avviker derfor fra summen av bydelene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.