Lønn

Til toppen

05577: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2003 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Ansatte med i undersøkelsen

Omfatter ikke ansatte i kraftproduksjon, kraftforsyning og undervisningspersonale i skoleverket.