Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05577: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2003 - 2008

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
26.03.2009 10:00
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn (kr):
kr
Prosentvis endring fra året før (prosent):
prosent
Ansatte med i undersøkelsen:
01.10
Månedslønn (kr):
01.10
Prosentvis endring fra året før (prosent):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Ansatte med i undersøkelsen

Omfatter ikke ansatte i kraftproduksjon, kraftforsyning og undervisningspersonale i skoleverket.