Studenter i høyere utdanning

Til toppen

05575: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn og bostedsfylke ved 16 år (F) (avslutta serie) 1999 - 2010

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Antall uoppgitt skyldes blant annet at det mangler opplysninger om bostedsfylke ved 16 år for studenter født før 1957.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken