Til toppen

05571: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter sektorer (avslutta serie) 1999 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

sektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Informasjonssektor , IKT-sektor , ...IKT-Industri ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For 2003 er tallene endret grunnet avgrensning av IKT-varehandel og er derfor ikke sammenliknbar med tidligere årganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken