Til toppen

05571: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter sektorer (avslutta serie) 1999 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sektor
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

sektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Informasjonssektor , IKT-sektor , ...IKT-Industri ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For 2003 er tallene endret grunnet avgrensning av IKT-varehandel og er derfor ikke sammenliknbar med tidligere årganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken