Til toppen

05568: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i informasjonssektoren, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 1999 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sektor
kjønn
yrke
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 10

sektor


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Lederyrker , IT-direktører ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Standard for næringsgruppering og standard for yrkesklassifisering.

Brukerveiledning for statistikkbanken