Til toppen

05567: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie) 1997 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
yrke
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Yrker i alt , Lederyrker , - administrerende direktør (1210) ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle lønnsvariabler er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for yrkesgruppering.

Brukerveiledning for statistikkbanken