Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05565: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i undervisning, etter stilling (avslutta serie) 2004 - 2008

Marit Melstrøm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5246
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
06.02.2009 10:00
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn (kr):
kr
Regulativlønn (kr):
kr
Faste og variable tillegg (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Ansatte med i undersøkelsen:
01.10
Månedslønn (kr):
01.10
Regulativlønn (kr):
01.10
Faste og variable tillegg (kr):
01.10
Overtidsgodtgjørelse (kr):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0A Yrker i alt , 1062_1311 Direktør , 1475 Instituttleder ,

Valgt 0 av totalt 63

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle lønnsvariabler er runda av til nærmaste hundre kroner. Standard for yrkesgruppering.