Fylkesfordelt nasjonalregnskap

05560: Hovedtall nasjonalregnskap (F) (avslutta serie) 1995 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

hovedvariabel

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2010
Kontakt
Erlend Dysvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4281
dys@ssb.no

Knut Sørensen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4507
kns@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Personer (1 000):
1 000 personer
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Personer (1 000):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nasjonalregnskapet ble revidert vinteren 2006. 2004-tallene er beregnet ut fra de reviderte nasjonale tallene, mens eldre fylkesfordelte tall ikke er oppdatert. For 1998 - 2003 er de fylkesfordelte tallene laget ut fra nasjonale tall før revisjonen i 2006, mens fylkesfordelte tall for 1995 og 1997 er fordelinger av nasjonale tall, slik de var før revisjonen i 2002. Fylkestallene er ikke uten videre sammenlignbare over tid.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken