Fylkesfordelt nasjonalregnskap

05560: Hovedtall nasjonalregnskap (F) (avslutta serie) 1995 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

hovedvariabel

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2010
Kontakt
Erlend Dysvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4281
dys@ssb.no

Knut Sørensen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4507
kns@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Personer (1 000):
1 000 personer
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Personer (1 000):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nasjonalregnskapet ble revidert vinteren 2006. 2004-tallene er beregnet ut fra de reviderte nasjonale tallene, mens eldre fylkesfordelte tall ikke er oppdatert. For 1998 - 2003 er de fylkesfordelte tallene laget ut fra nasjonale tall før revisjonen i 2006, mens fylkesfordelte tall for 1995 og 1997 er fordelinger av nasjonale tall, slik de var før revisjonen i 2002. Fylkestallene er ikke uten videre sammenlignbare over tid.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken