Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Til toppen
05560: Hovedtall nasjonalregnskap (F) (avslutta serie) 1995 - 2007
Sist endret
03.03.2010
Kontakt
Erlend Dysvik, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4281
dys@ssb.no

Knut Sørensen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4507
kns@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Personer (1 000):
1 000 personer
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Personer (1 000):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
hovedvariabel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
hovedvariabel

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Nasjonalregnskapet ble revidert vinteren 2006. 2004-tallene er beregnet ut fra de reviderte nasjonale tallene, mens eldre fylkesfordelte tall ikke er oppdatert. For 1998 - 2003 er de fylkesfordelte tallene laget ut fra nasjonale tall før revisjonen i 2006, mens fylkesfordelte tall for 1995 og 1997 er fordelinger av nasjonale tall, slik de var før revisjonen i 2002. Fylkestallene er ikke uten videre sammenlignbare over tid.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken