Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05557: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2002) (avslutta serie) 2004 - 2008

Marit Melstrøm, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5246
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
06.02.2009 10:00
Ansatte med i undersøkelsen:
personer
Månedslønn (kr):
kr
Regulativlønn (kr):
kr
Faste og variable tillegg (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Ansatte med i undersøkelsen:
01.10
Månedslønn (kr):
01.10
Regulativlønn (kr):
01.10
Faste og variable tillegg (kr):
01.10
Overtidsgodtgjørelse (kr):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk og skogbruk , Industri ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for næringsgruppering.

næring

Varehandel

Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.