Til toppen

05557: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i staten, etter næringshovedområde (SN2002) (avslutta serie) 2004 - 2008

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Jordbruk og skogbruk , Industri ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for næringsgruppering.

næring

Varehandel

Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.

Brukerveiledning for statistikkbanken