Til toppen
05538: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat, etter type slakt 1999K1 - 2019K4
Sist endret
19.03.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Slakt (dyr):
dyr
Slakt (tonn):
tonn
Referansetid
Slakt (dyr):
Utgangen av kvartalet
Slakt (tonn):
Utgangen av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
type godkjende slakt
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 84 Valgte 1

type godkjende slakt
Må velges *

Totalt 9 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken