05498: Skogsveier. Gjennomsnittlige anleggsutgifter (kr) (F) 2004 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

tilskudd Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

bygging og ombygging Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.04.2020
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Helårs bilveier og sommerbilveier:
1000 kr
Vinterbilveier og traktorveier:
1000 kr
Referansetid
Helårs bilveier og sommerbilveier:
01.01-31.12
Vinterbilveier og traktorveier:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken