Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

05495: Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport (avslutta serie) 1985 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985 , 1986 , 1987 ,

Valgt 1 av totalt 32

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000