Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

05495: Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport (avslutta serie) 1985 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

anslagstidspunkt/påløpt Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.08.2015
Kontakt
Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Anel Finci, Statistisk sentralbyrå
+47 9524 4021
afi@ssb.no

Måleenhet
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (prosent):
prosent
Referansetid
Investeringer (mill. kr):
År
Investeringer (prosent):
År
Pristype
Investeringer (mill. kr):
Løpende priser
Investeringer (prosent):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken