Lønn

Til toppen

05492: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i skoleverket, etter kjønn og utdanningsnivå (avslutta serie) 2004 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Månedslønn omfatter avtalt lønn og uregelmessige tillegg, ikke medregnet overtidsgodtgjørelse.
Tallene for lønn etter utdanning for 2006 er ikke sammenlignbare med tall for 2005 og tidligere.

utdanningsnivå

Videregående skole (nivå 3-5)

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.

Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)

Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.